رادیو امید ایران در گرامیداشت و پاسداشت زبان و فرهنگ ایران و انتقال آن به نسل های آینده کوشاست

  ما در رادیو امید ایران امیدواریم و آرزو داریم که این صدا بتواند گامی باشد هرچند کوچک و خرد

در مسیر کاشت دوستی و مهربانی در قلب های پر مهر شما همراهان این صدا

با سپاس از این که با ما هستید

میهمانان رادیو امید ایران

دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک 

انسان، زندگی و چالش ها
خانم میترا بابک، روانشناس
قصه های آفتاب ، داس ها و گلهای یاس
 سعید عطارزاده از دفتر حقوقی پارس، وکیل فعال در سوئد و ایران
نگاهی به قانون
مهرداد
در دنیای ورزش با مهرداد
 نسرین مجدآبادی
ستاره باران
عبدالله اسدی
 آری، خانه ای دیگر باید جست
نگاهی بر هفته ای که گذشت
میهمان هفته
آنچه میخواهد دل تنگت بگو
با شرکت شنوندگان